Smanjivanje vremena za odgovor Caps Lock-a (CL Delay)

Ako ste navikli da koristite Caps Lock za prelazak sa malih na velika slova i obrnuto, verovatno ste se susreli sa odredjenim delayom.

Mnogi korisnici kako Windows-a tako i OS X-a su navikli da koriste Caps Lock prilikom kucanja kako bi prebacivali između malih i velikih slova. Uglavnom se javlja kao navika prilikom prvog susreta sa računarom te tokom godina istu usvojimo i u radu. Mnogi međutim govore kako je korišćenje Caps Lock-a nepravilno i da je pravilnije koristiti Shift za prelazak sa malih na velike karaktere (kao i na dodatne karaktere u numeričkom delu tastature). Ranije, dok su pisaće mašine bile u upotrebi Caps Lock se uglavnom koristio za pisanje naslova i sama opruga na mašini se prebacivala kako bi se prilagodila formatu. Ako smo želeli da samo određeno slovo bude veliko (uppercase) koristili bi Shift tokom pisanja teksta.

Šta je problem?

Linux (skoro sve verzije univerzalno, nezavisno od distribucije) su nasledile ponašanje pisaćih mašina prilikom kucanja. Posledica toga jeste postojanje odredjenog delay-a, tj. zakašnjenja između prelaska sa velika na mala slova.

Ukoliko koristimo Caps Lock za prelazak dobijamo sledeći rezultat: “NAjnovija dostupna verzija je Ubuntu 17.10”. X Display server emulira ponašanje pisaćih mašina te tako dolazi do ovog “problema”. Na Launchpad-u i Ubuntu forumu ovaj problem je prijavljen više puta

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/xorg-server/+bug/1376903 

Kao i na bug tracker-u:

https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=27903

https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=56491

Iako je patch objavljen iz nekog razloga se ne primenjuje a ceo proces bi morao da podrazumeva svaku noviju objavu da sadrži ispravku ili da postoji fork xorg paketa prilikom svakog update+a sa ovom ispravkom.

Ipak dok to ne bude rešeno sa upstream-om možemo da primenimo sledeću skriptu koja ispravlja problem delimično

https://github.com/GrindamN/capslockfixer

Sve što je potrebno jeste da preuzmete zip fajl ili klonirate repo i da odatle prebacite skriptu i xbkmodmap u /home i da joj date ovlašćenja da se pokreće kao program: chmod +x fixer.sh

Nakon toga, dodajte skriptu da se pokreće prilikom svakog pokretanja sistema sa sledećom konfiguracijom: sh “/home/fixer.sh” u Startup Applications Properties.

Prilikom sledećeg pokretanja vreme za odgovor, odnosno delay Caps Lock-a će biti osetno manji.